Zwierzęta w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

i

Autor: BiOSG w Przemyślu

W końcu jest! Projekt ustawy zapewniający dożywotnią opiekę dla psów i koni służbowych Straży Granicznej [AUDIO]

2021-02-19 16:16

Ta długo oczekiwana ustawa w sposób kompleksowy reguluje status zwierząt, które na co dzień towarzyszą funkcjonariuszom Straży Granicznej w pełnieniu ich służby, ale jej najważniejsze zapisy dotyczą zwierząt, które „przechodzą na emeryturę”.

MSWiA przekazało do prac rządu projekt ustawy całościowo regulujący status zwierząt w służbie

W świetle tej ustawy pierwszą regulowaną przez projektowane przepisy kwestią jest właściwy i dokładny sposób opisania sytuacji zwierząt wycofywanych ze służby. Tu pierwszeństwo do opieki nad takimi zwierzętami będzie pozostawało przy ich aktualnych opiekunach. Najważniejsza zmiana, jaka idzie za tym punktem, to fakt, że także na emeryturze wszystkie zwierzęta, zarówno psy, jak i konie, będą pozostawały na stanie jednostki organizacyjnej każdej z formacji.

Drugą kwestią, jest ustawowe określenie obowiązków opiekunów zwierząt. Są to sprawy związane z zapewnieniem wyżywienia, dostępu do wody, zapewnieniem swobodnej aktywności. To także szczegółowe kwestie i obowiązki, jak szkolenie dla opiekunów zwierząt czy wskazanie, które z osób są wykluczone z możliwości przejęcia opieki nad zwierzętami. Ustawa również reguluje kwestie pokrycia kosztów wyżywienia zwierząt oraz zwrotu kosztów ponoszonych przez opiekunów z tytułu badań profilaktycznych i opieki weterynaryjnej. Nowe przepisy odnoszą się również do zagadnienia kontroli sposobu i prawidłowości opieki nad zwierzętami.

O dokonaniach czworonożnych funkcjonariuszy w służbie pisaliśmy wielokrotnie i nikt nie ma wątpliwości co do znaczenia pracy psów służbowych.

- Czworonożni funkcjonariusze Straży Granicznej są niezastąpieni w sytuacjach, kiedy człowiek, nawet z najnowocześniejszym sprzętem jest bezradny - powiedział Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga w trakcie konferencji prasowej z udziałem szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji, jednocześnie dziękując kierownictwu MSWiA za tę inicjatywę ustawodawczą. 

– Dzięki zwierzętom w służbach niejedno ludzkie życie zostało uratowane, niejeden groźny przestępca został ujęty. Troska o ich los w służbie, a zwłaszcza poza służbą jest naszym etycznym obowiązkiem – powiedział minister Mariusz Kamiński podczas konferencji prasowej. 

Psy służbowe w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

- Aktualnie w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej u boku funkcjonariuszy służy 53 psy służbowe. Są to psy tropiące, patrolowo-obronne oraz wyspecjalizowane w wyszukiwaniu narkotyków, materiałów wybuchowych i broni. - mówi Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Partole konne straży granicznej

W górskich palcówkach SG w Czarnej Górnej i Ustrzykach Górnych prowadzone są również patrole konne. Osiem koni służbowych z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, to jedyne wierzchowce w skali całej Straży Granicznej. Wierzchowce doskonale wpisują się w realia bieszczadzkiego odcinka granicy obejmującego w części obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dzięki swoim niezastąpionym cechom są wyjątkowym wsparciem w służbie - zapewniają szybkie przemieszczanie się w trudnym i zróżnicowanym terenie Bieszczad i nie ingerują przy tym w środowisko.

Ta forma służby na Podkarpaciu ma już ponad 25-letnią tradycję i nawiązuje do czasów, kiedy w pierwszych dekadach XX stulecia granicę ochraniali na koniach żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza.

POSŁUCHAJ, mówi PIOTR ZAKIELARZ z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu:

Zwierzęta w Straży Granicznej
Psia Wioska w Przemyślu

Większe czy mniejsze? To sprawdzian nie tylko na wiedzę, ale intuicję!

Pytanie 1 z 20
Który kraj ma większą powierzchnię?