przemyski magistrat

i

Autor: Anna Cichy

Budżet Przemyśla na 2022 rok uchwalony jednomyślnie przez wszystkich przemyskich radnych!

2021-12-21 10:57

- Dziękuję Paniom i Panom Radnym za podjęcie tej decyzji, która pozwoli na niezakłócone działanie naszego miasta w rozpoczynającym się roku. To wyraz poczucia wielkiej odpowiedzialności za Przemyśl i jego mieszkańców, a także zaufania do mnie oraz podległych mi pracowników – napisał na oficjalnej stronie przemyskiego magistratu Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla.

Takich efektów obrad Rady Miejskiej w Przemyślu chyba każdy przemyślanin życzyłby sobie zawsze. Pełna zgoda i jednomyślność naszych radnych doprowadziły w tym roku do bezbolesnego uchwalenia budżetu Przemyśla na 2022 rok.

Przy zakładanych dochodach, które wyniosą 414.604.657 zł i wydatkach w kwocie 428.549.442 zaplanowano sporo inwestycji, bo po doliczeniu do uchwalonego budżetu kwot z funduszy europejskich wydatki majątkowe przekroczą 80 mln zł.

- Realizacja zaplanowanych zadań pozwoli naszemu miastu w tych trudnych gospodarczo czasach rozwijać się i budować swój potencjał na przyszłość – napisał na przemysl.pl Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla.

Co zostanie zrealizowane w 2022 roku w Przemyślu?

- Przebudowa odcinka ulicy Lwowskiej, kierunek granica państwa - 208tys.zł.

- Przebudowa przejść dla pieszych na ulicach, Słowackiego, Krasińskiego oraz Sikorskiego

- Rozbudowa ulicy Wysockiego (etap 3) - 6mln 332tys.zł

- Przebudowa nawiechrzni i chodników ulicy Św. Brata Alberta, Wybrzeża Marszałka F. Focha oraz Z. Krasińskiego - 800tys.zł

- Przebudowa ulicy Mostowej - 235tys.zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pasów drogowych Nestora, Topolowa, Jasińskiego, Sielecka - 800tys.zł

- Przebudowa chodników ulica Kazanowska - 384tys.zł

- Przebudowa ulicy Goszczyńskiego (osiedle przy Stawach) - 589tys.zł

- Przebudowa ulicy Potokowej - 447tys.zł

- Przebudowa ulicy Chrobrego - 230tys.zł

- Przebudowa ulicy Okrężnej - 293tys.zł

- Przebudowa ulicy Boruty Spiechowicza - 700tys.zł

- Dokumentcja projektowa ulicy Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia - 400tys.zł

- Przebudowa chodnika przy ulicy Rzecznej - 100tys.zł

- Remont nawiechrzni ulicy Rzecznej - 88tys.zł

- Przebudowa chodnika przy ulicy Reymonta - 100tys.zł

- Przebudowa chodnika przy ulicy Ignacego Krasickiego - 100tys.zł

- Przebudowa nawiechrzni ulicy Dwernickiego - 320tys.zł

- Remont chodników na osiedlu Warneńczyka - 53tys.zł

- Remont chodnika ulicy Brzóski - 28tys.zł

- Rozbudowa ulicy Skorupki - 150tys.zł

- Bulwary nad Sanem - 500tys.zł

- Przebudowa instalacji elektrycznych w SP 14 -300tys.zł

- Przebudowa instalacji elektrycznych w SP 5 - 300tys.zł

- Rozbudowa cmentarza komunalnego - 1mln zł

- Zwiększenie dotacji dla klubów sportowych o 85tys.zl. Łączna kwota wsparcia na 2022r. to 365tys.zł

- Nagrody dla sportowców - 30tys.zł.

Poradnik Zdrowie: Boże Narodzenie w czasach COVID-19

Święta Bożego Narodzenia 2021 - kultowe teksty, które mówi się przy stole

Pytanie 1 z 8
Więcej tego...