Matura z języka polskiego

i

Autor: Monika Czekańska

Matury 2024

Odwołanie od matury 2024. Na czym polega i jak je zrobić?

2024-04-26 12:04

Jak odwołać się od wyniku matury? Kiedy można to zrobić? Pytania te w okolicach matur i ich wyników będą pojawiały się coraz częściej. Postanowiliśmy się przyjrzeć całemu procesowi. Temu jak wyglądają jego poszczególne etapy i jak prezentuje się jego terminarz. Proces ten jest zawiły...

Spis treści

  1. Jak odwołać się od wyników matur?
  2. Jak wygląda odwołanie się od wyników matury? 
  3. Etapy odwołania się od wyników matury 
  4. Które rzeszowskie szkoły mają 100% zdawalność matury? [RANKING]

Jak odwołać się od wyników matur?

Takie pytanie zada sobie w tym roku niejeden maturzysta. Co w sytuacji, gdy nie zgodzi się on z wynikami? Jak postępować?

Warto wiedzieć, że odwołanie od wyników matury należy skierować do dyrektora OKE w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania wyników matury. Na cały proces składa się kilka etapów. Jeśli rzeczywiście złożony wniosek jest zasadny, może poskutkować zmianą punktacji, a co za tym idzie wyniku matury. 

Jak wygląda odwołanie się od wyników matury? 

Absolwent ubiegający się o zmianę wyników maturalnych, musi w pierwszym kroku mieć możliwość wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej. By ją uzyskać, powinien złożyć wniosek do dyrektora OKE. Ten w w ciągu 5 dniu wyznacza dzień, godzinę oraz miejsce wglądu. Kolejnym krokiem, jeśli absolwent znalazł nieścisłości w punktacji, jest skierowanie do dyrektora OKE wniosku o weryfikację punktów. Będzie musiał zrobić to w terminie 2 dni roboczych od dnia wglądu. Co dalej?

Etapy odwołania się od wyników matury 

Cały proces podzielony jest na 5 etapów - pierwsze trzy to złożenie wniosku o wgląd, wgląd i wniosek o weryfikację punktów. Następnie absolwent po jego złożeniu będzie musiał czekać na odpowiedź komisji. Ta nadejdzie najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli punkty zostały przeliczone i wykryto nieścisłości, absolwent otrzyma nowy wynik matury. A co, jeśli wszystko się zgadza? W takiej sytuacji były uczeń może odwołać się do drugiej instancji, czyli Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Ma na to 7 dni. Jest to ostatnia możliwa "deska ratunku". Jeśli KAE uzna, że praca została oceniona poprawnie, wynik nie zostaje zmieniony.

Które rzeszowskie szkoły mają 100% zdawalność matury? [RANKING]

Zobacz naszą galerię poniżej!

Pyszne.pl. Tegoroczni maturzyści wspominają czas egzaminów
Źródło: Odwołanie od matury 2024. Na czym polega i jak je zrobić?