Kwalifikacja wojskowa

i

Autor: Pixabay

Kwalifikacja wojskowa 2020: Dotyczy też kobiet. Kto i gdzie musi stawić się w Przemyślu?

2020-01-27 11:27

Co roku prowadzona jest kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn i kobiet. Tym razem stawić się muszą osoby urodzone w 2001 roku. Sprawdź dla kogo kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa oraz gdzie i w jakich terminach stawić się na nią w Przemyślu.

Kwalifikacja wojskowa 2020 jest obowiązkowa. Gdzie i kiedy zgłosić się do niej w Przemyślu?

Już niebawem rozpocznie się kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Przemyśla. Będzie ona prowadzona w dwóch punktach na terenie miasta. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej czas trwania kwalifikacji wojskowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalony został na okres od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Przypomnijmy, że udział w kwalifikacji wojskowej 2020 jest obowiązkowy. Kto musi stawić się na kwalifikację wojskową?

  • mężczyźni urodzeni w 2001 roku;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1999-2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,bądź zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w§2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Gdzie w Przemyślu?

Komisje w Przemyślu znajdziecie do 27 lutego w NZOZ „A-W-MED”, ul. Kilińskiego 2, po tej dacie w POSiR, ul. Mickiewicza 30.

Co trzeba mieć na kwalifikacji wojskowej?

Przed przystąpieniem do kwalifikacji wojskowej trzeba pamiętać o kilku sprawach. A właściwie o dokumentach, które należy ze sobą zabrać. Co trzeba mieć?

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia również wymienione powyżej dokumenty z wyłączeniem pkt 3 lit. a oraz dodatkowo wojskowemu komendantowi uzupełnień - wojskowy dokument osobisty.