Złotówki

i

Autor: Canva Pro

Finanse

Będzie zakaz płacenia gotówką? Unia Europejska chce wprowadzenia nowych limitów

2024-02-09 14:58

Nowe unijne regulacje wprowadzą ograniczenia użytkowania gotówki w krajach UE. Przypomnijmy, że w Polsce podobne rozwiązanie zaproponowane przez poprzedni rząd spotkało się z ogromnym oporem. Jak sytuacja będzie wyglądała tym razem?

Ograniczenie wykorzystywania gotówki

Temat ograniczenia używania gotówki powraca tym razem za sprawą Unii Europejskiej. Chodzi o rozporządzenie Rady i Parlamentu UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z jego założeniami w państwach Wspólnoty miałby zostać wprowadzony limit płatności gotówkowych. Będzie on wynosić 10 000 euro w całej Unii Europejskiej. Wszystkie transakcje powyżej tego progu miałyby mieć formę bezgotówkową.

Nowe limity transakcji gotówkowych i kontrole mniejszych kwot

Unijny pakiet na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy ma chronić obywateli UE i unijny system finansowy przed zagrożeniami, takimi jak: praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jednym z rozwiązań, które zawiera, jest limitu płatności gotówkowych w całej UE. Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem „podmioty zobowiązane” będą musiały dokonywać identyfikacji i weryfikacji tożsamość osób dokonujących transakcji od 3 000 euro do 10 000 euro.

„Mając na uwadze słuszny cel, jaki przyświeca unijnemu legislatorowi, trudno nie poddać w wątpliwość planowanych rozwiązań mających ograniczyć stosowanie gotówki w obrocie gospodarczym. Dotyczy to zwłaszcza transakcji między przedsiębiorcami a konsumentami i budzi nasze obawy o zachowanie odpowiedniej proporcji między wprowadzanymi ograniczeniami, a wolnością i ochroną prywatności konsumentów. Ponadto uważamy, że sztuczne ograniczanie obrotu gotówkowego w transakcjach B2C może nie tylko nie osiągnąć zakładanych celów, ale nawet sprowokować powstawanie patologii na rynku” - przekazał związek Przedsiębiorców i Pracodawców popierający wprowadzenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dodatki dla rodziców w 2023 roku. O jakie pieniądze można się ubiegać?

Limity płacenia gotówką w Polsce

Warto dodać, że polskie prawo posiada własne regulacje mające zastosowanie przy transakcjach opiewających na większe sumy pieniędzy. Zakładają obowiązek korzystania z rachunku płatniczego przy dokonywaniu transakcji, których stroną są przedsiębiorcy.

Ustawa Prawo przedsiębiorców w art. 19 ustanawia limit wynoszący 15 tysięcy złotych, powyżej którego płatności związane z działalnością gospodarczą muszą być realizowane za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. Pozwala to na większą kontrolę państwa nad pieniędzmi i ich przepływem między poszczególnymi podmiotami.

J. PITERA: KACZYŃSKI POTWIERDZIŁ, ŻE CHCE WYJŚĆ Z UNII
Źródło: Będzie zakaz płacenia gotówką? Unia Europejska chce wprowadzenia nowych limitów