Badania archeologiczne w Walawie. Cenne znaleziska z okresu wpływów rzymskich! [GALERIA]

2020-12-07 19:43

Prace w Walawie koło Przemyśla prowadzili archeolodzy z Pracowni Archeologicznej Mirosława Mazurka. Wśród cennych znalezisk jest m.in. moneta cesarza Hadriana

Badania archeologiczne prowadzone były w Walawie w gminie Orły. Miały pomóc w znalezieniu wczesnośredniowiecznego cmentarzyska badanego wcześniej w 1939 r.

Walawa - znaleziono monetę cesarza Hadriana

Najciekawszym obiektem okazała się ziemianka, z której pozyskano 1597 fragmentów ceramiki oraz siedem zabytków metalowych, w tym srebrną zapinkę i monetę cesarza Hadriana.

Około 20 metrów na południowy-wschód znaleziono drugą ziemiankę, z której zadokumentowano ponad pół tysiąca zabytków. Bardzo efektowna okazała się również jama zasobowa, której głębokość sięgnęła aż 313 centymetrów od poziomu odkrycia.

Zabytki UNESCO w regionie. Cerkiew w Radrużu

Badania archeologiczne w Walawie

- W trakcie prowadzonych prac wykopaliskowych odkryto powierzchnię 14,1 ara i zarejestrowano 13 obiektów w tym: cztery z okresu wpływów rzymskich, trzy obiekty związane z okresem nowożytnym, dwa obiekty z XX wieku oraz cztery nieokreślone chronologicznie - przekazał Podkarpacki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Walawa - ziemianki z okresu wpływów rzymskich

Badania archeologiczne w Walawie zostały zlecone w celu uchwycenia wczesnośredniowiecznego cmentarzyska badanego w 1939 r. Wykopy zostały zaprojektowane na podstawie anomalii odkrytych podczas badań geofizycznych wykonanych w 2019 r. Anomalie typowane jako potencjalne pochówki okazały się chybione, natomiast na wschód od nich zarejestrowano dwa bardzo wyraźne zaciemnienia, które okazały się ziemiankami z okresu wpływów rzymskich.

POSŁUCHAJ: Beata Kot, wojewódzki konserwator zabytków o działaniach WUOZ

Ile wiesz o polskim Youtube?

Pytanie 1 z 13
W Szczecinie został nagrany słynny film z hasłem: Ale urwał! Co było dalej?